Skip to content

Đuro Pete

Đuro Pete

Đuro Pete (Srbija,Hrvatska) završio je nižu i srednju muzičku školu u Osijeku u klasi prof. Vjekoslava Burića. Osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu upisao je 1980. godine, a diplomirao u klasi prof. Mihajla Kelblija 1984. godine. Magistarske studije upisao je 2006. godine, a magistrirao je 2009.godine u klasi prof. Nikole Srdića. Pohađao je kurseve kod M. Arinjona (Pariz), J. Kotara i M. Bekavca (Slovenija), Ž. Satmarija
(Budimpešta). Kao student postigao je zapažene rezultate osvajajuću nagrade na takmičenjima (drugu nagradu na Takmičenju mladih umetnika Jugoslavije u Zagrebu 1983. Godine, prvu nagrada na Pokrajinskom takmičenju učenika i studenata 1981. godine u Novom Sadu, prvu nagradu na Saveznom takmičenju u Sarajevu 1981. Godine, prvu nagradu na Festivalu omladine Srbije u Knjaževcu). Pored niza solističkih nastupa i resitala, nastupao je sa Omladinskom filharmonijom iz Pečuja (Mađarska), Vojvođanskom omladinskom filharmonijom, kao i sa Kamernim orkestrom Akademije umetnosti. Kraće vreme svirao je kao solista u ansamblu opere HNK u Osijeku. Svoj pedagoški rad, počeo je u muzičkoj školi “Josip Slavenski”u Novom Sadu , a od 1987. godine stalno je zaposlen kao profesor klarineta u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Sa svojom klasom postigao je značajne rezultate, koji se ogledaju u nizu od više desetina prvih nagrada i priznanja na međunarodnim i domaćim takmičenjima i festivalima. Njegovi učenici su dobitnici najviših priznanja, laureati na gotovo svim takmičenjima klarinetista u zemlji. Višegodišnji je učesnik u radu žirija Republičkog takmičenja, kao i predsednik ili član žirija na takmičenjima drvenih duvača u Požarevcu, „Davorin Jenko“ u Beogradu i Majskim susretima drvenih duvača u Lazarevcu. Organizator je nekoliko koncerata mladih klarinetista u Subotici, Zrenjaninu, Bačkoj Palanci, Kuli, Somboru i Novom Sadu u cilju promovisanja i popularizacije klarineta i klasične muzike. Za svoj rad nagrađen je godišnjom nagradom Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije 2010. godine. Ostvaruje značajne kontakte u međunarodnoj saradnji sa kolegama iz mnogih zemalja Evrope i SAD.